Zde mohou být umístěny přízpěvky a fotogalerie,

týkající se renovací a oprav historických vozidel členů

VCC Teplicko