PLACENÍ ČASOVÉHO POPLATKU NA ZPOPLATNĚNÝCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V PŘÍPADĚ HISTORICKÝCH VOZIDEL

19.08.2020 17:44

K 1. 1. 2021 vejde v účinnost zákon č. 227/2019, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Podle tohoto zákona dostanou vozidla, která jsou vybavená zvláštní registrační značkou pro historická vozidla a kterým byl vystaven průkaz historického vozidla, výjimku z placení na zpoplatněných pozemních komunikacích (§20a). V ustanovení §21 se ale podle tohoto nového zákona píše: „Zpoplatněnou pozemní komunikaci lze užít silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny (dále jen „vozidlo v systému 
časového zpoplatnění)
“ Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že historická vozidla s hmotností převyšující 3,5 tuny by tak musely platit mýtné. Nicméně dále v tomto zákoně, v ustanovení §22 odst., 4 stojí že: „U vozidel osvobozených od zpoplatnění podle § 20a se mýtné nehradí. Vozidlo v systému elektronického mýtného musí být pro účely kontroly vybaveno elektronickým zařízením, s výjimkou podle § 20a odst. 2.“ Celkově tedy bude osvobození od zpoplatnění platit pro všechna historická vozidla s průkazem historického vozidla bez výjimky.

FKHV zároveň jedná o odpuštění placení na zpoplatněných pozemních komunikacích i pro historická vozidla v registru silničních vozidel s platným dokladem o testování historického vozidla.Více zde: https://www.fkhv.cz/news/placeni-casoveho-poplatku-na-zpoplatnenych-pozemnich-komunikacich-v-pripade-historickych-vozidel/ality