Klub VCC Teplicko sdružuje majitele a příznivce

historických vozidel z okolí Děčína , Ústí nad Labem a Teplic.


Klub je zaregistrován pod federací klubů historických vozidel České Republiky

a má klubovou komisi pro provádění klubových testací HV a testací na odpuštění EKO daně.


Každoročně VCC Teplicko pořádá v roce většinou následující akce:


členská schůze


prvomájová jízda


hromadné testace HV za účasti naší komise


soutež a přehlídka HV "Jízda na pohodu" v Děčíně


soutěž a přehlídka HV "O pohár starosty města Dubí" v Dubí


závěr roku- setkání a posezení členů klubu


V průběhu celého roku se účastníme ať už hromadně či individuálně různých přehlídek, jízd a soutěží

s historickými vozidly


Dále v průběhu celého roku provádíme individuální testace HVInformace o nás

    ...